P4-

日式起司豬排
重量:約150g*24片
冷凍保存
商品售價 $ 850
日式起司雞排
重量:約150g*24片
冷凍保存
商品售價 $ 800
法式藍帶豬排
重量:約150g*24片
冷凍保存
商品售價 $ 850
法式藍帶雞排
重量:約150g*24片
冷凍保存
商品售價 $ 800
日式豬排-100g
重量:約100g*36片
冷凍保存
商品售價 $ 700
日式豬排-120g
重量:約120g*30片
冷凍保存
商品售價 $ 700
卡滋厚切豬排200g
重量:200g*20片
冷凍保存
商品售價 $ 790
卡滋豬排-150g
重量:150g*25片
冷凍保存
商品售價 $ 800
香酥滷排
重量:100g*25片
冷凍保存
商品售價 $ 600
一吉日式豬排-5片
重量:約6kg/箱
約50片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 850
一吉日式豬排-6片
重量:約6kg/箱
約60片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 850
一吉日式豬排-7片
重量:約6kg/箱
約70片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 850
一吉日式豬排-8片
重量:約6kg/箱
約80片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 850
大可莉肉排-6片/斤
重量:約6kg/箱
約60片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 1,050
大可莉肉排(7片/斤)
重量:約6kg/箱
約70片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 1,050
大可莉肉排-8片/斤
重量:約6kg/箱
約80片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 1,050
黑胡椒里肌豬堡排
重量:約50g/片
20片/包 . 冷凍保存
商品售價 $ 250
大起司豬排
重量:約150g/片
50片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 750
正點-起司豬排(10片)
重量:約85g/片
10片/包 . 冷凍保存
商品售價 $ 160
正點-起司豬排(業務)
重量:約85g/片
75片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 980
金饌排骨(27片)
重量:約3.6kg/箱
27片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 830
風味大排-5片/斤
重量:約6.6kg/箱
約50片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 1,080
風味大排-6片/斤
重量:約6.6kg/箱
約60片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 1,080
家常大排(5片/斤)
重量:約6kg/箱
約48片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
家常大排(6片/斤)
重量:約6kg/箱
約58片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
家常大排(7片/斤)
重量:約6kg/箱
約68片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
古早味大排(5片/斤)
重量:約6.6kg/箱
約48片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
古早味大排(6片/斤)
重量:約6kg/箱
約58片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
古早味大排(7片/斤)
重量:約6kg/箱
約68片/箱 . 冷凍保存
商品售價 $ 910
特香-鹹豬肉
重量:約6kg/箱
後腿肉 . 冷凍保存
商品售價 $ 950
鹹豬肉片
重量:約3kg/包
後腿肉 . 冷凍保存
商品售價 $ 450
紅糟赤肉
重量:約6kg/箱
後腿肉 . 冷凍保存
商品售價 $ 950
咕老肉
重量:約6kg/箱
. 冷凍保存
咕早ㄟ味
商品售價 $ 750
預炸-咕老肉
重量:約3kg/包
冷凍保存
古早ㄟ味
商品售價 $ 420
士林香腸
重量:約3kg/包
約10條/包 . 真空包 . 冷凍保存
商品售價 $ 360
購物車

登入

登入成功